Sociale Kracht

Producten en diensten

Maatschappelijk werk

Rekening 2020

Begroting 2021
na wijziging

Begroting 2022

Baten

2

4

4

Lasten

1.514

1.819

1.958

Saldo voor bestemming x € 1.000

-1.512

-1.815

-1.955

Resultaatbestemming

Onttrekking aan reserves

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

0

0

0

Saldo na bestemming x € 1.000

-1.512

-1.815

-1.955

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01