Sociale Kracht

Producten en diensten

Jeugdzorg

Rekening 2020

Begroting 2021
na wijziging

Begroting 2022

Baten

7

2

2

Lasten

11.797

13.833

8.795

Saldo voor bestemming x € 1.000

-11.790

-13.831

-8.794

Resultaatbestemming

Onttrekking aan reserves

251

200

140

Storting in reserves

0

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

251

200

140

Saldo na bestemming x € 1.000

-11.538

-13.631

-8.653

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01