Sociale Kracht

Producten en diensten

Onderwijs

Rekening 2020

Begroting 2021
na wijziging

Begroting 2022

Baten

909

1.603

1.193

Lasten

4.490

4.979

4.746

Saldo voor bestemming x € 1.000

-3.581

-3.376

-3.553

Resultaatbestemming

Onttrekking aan reserves

319

271

249

Storting in reserves

30

30

31

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

289

241

218

Saldo na bestemming x € 1.000

-3.292

-3.135

-3.335

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01