Sociale Kracht

Producten en diensten

Volksgezondheid

Rekening 2020

Begroting 2021
na wijziging

Begroting 2022

Baten

0

5

0

Lasten

1.048

1.239

1.196

Saldo voor bestemming x € 1.000

-1.048

-1.234

-1.196

Resultaatbestemming

Onttrekking aan reserves

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

0

0

0

Saldo na bestemming x € 1.000

-1.048

-1.234

-1.196

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01