Sociale Kracht

Producten en diensten

Inkomensvoorziening

Rekening 2020

Begroting 2021
na wijziging

Begroting 2022

Baten

9.549

8.183

7.776

Lasten

13.107

12.611

11.986

Saldo voor bestemming x € 1.000

-3.558

-4.428

-4.210

Resultaatbestemming

Onttrekking aan reserves

0

0

0

Storting in reserves

153

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

-153

0

0

Saldo na bestemming x € 1.000

-3.711

-4.428

-4.210

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01