Sociale Kracht

Producten en diensten

WMO

Rekening 2020

Begroting 2021
na wijziging

Begroting 2022

Baten

257

201

201

Lasten

8.926

10.210

9.835

Saldo voor bestemming x € 1.000

-8.669

-10.008

-9.633

Resultaatbestemming

Onttrekking aan reserves

0

22

0

Storting in reserves

456

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

-456

22

0

Saldo na bestemming x € 1.000

-9.125

-9.987

-9.633

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01