Leefbare Ruimte

Producten en diensten

Parkeren

Rekening 2020

Begroting 2021
na wijziging

Begroting 2022

Baten

180

176

351

Lasten

242

269

540

Saldo voor bestemming x € 1.000

-62

-94

-190

Resultaatbestemming

Onttrekking aan reserves

8

7

6

Storting in reserves

15

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

-7

7

6

Saldo na bestemming x € 1.000

-69

-87

-184

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01