Leefbare Ruimte

Producten en diensten

Verkeersmaatregelen

Rekening 2020

Begroting 2021
na wijziging

Begroting 2022

Baten

179

6

6

Lasten

1.258

1.430

1.377

Saldo voor bestemming x € 1.000

-1.079

-1.425

-1.371

Resultaatbestemming

Onttrekking aan reserves

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

0

0

0

Saldo na bestemming x € 1.000

-1.079

-1.425

-1.371

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01