Leefbare Ruimte

Producten en diensten

Beheer openbare ruimte

Rekening 2020

Begroting 2021
na wijziging

Begroting 2022

Baten

244

269

229

Lasten

4.766

5.604

5.741

Saldo voor bestemming x € 1.000

-4.522

-5.334

-5.513

Resultaatbestemming

Onttrekking aan reserves

107

107

102

Storting in reserves

0

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

107

107

102

Saldo na bestemming x € 1.000

-4.415

-5.228

-5.411

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01