Leefbare Ruimte

Producten en diensten

Groenbeheer

Rekening 2020

Begroting 2021
na wijziging

Begroting 2022

Baten

13

9

9

Lasten

2.330

2.663

2.685

Saldo voor bestemming x € 1.000

-2.317

-2.655

-2.677

Resultaatbestemming

Onttrekking aan reserves

49

0

0

Storting in reserves

107

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

-59

0

0

Saldo na bestemming x € 1.000

-2.376

-2.655

-2.677

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01