Vitaal Ondernemen

Producten en diensten

Sport

Rekening 2020

Begroting 2021
na wijziging

Begroting 2022

Baten

371

471

207

Lasten

2.535

2.603

1.948

Saldo voor bestemming x € 1.000

-2.164

-2.132

-1.740

Resultaatbestemming

Onttrekking aan reserves

78

56

51

Storting in reserves

0

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

78

56

51

Saldo na bestemming x € 1.000

-2.086

-2.076

-1.689

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01