Vitaal Ondernemen

Producten en diensten

Maatschappelijke voorzieningen

Rekening 2020

Begroting 2021
na wijziging

Begroting 2022

Baten

36

34

33

Lasten

690

726

713

Saldo voor bestemming x € 1.000

-654

-692

-681

Resultaatbestemming

Onttrekking aan reserves

6

5

5

Storting in reserves

0

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

6

5

5

Saldo na bestemming x € 1.000

-648

-687

-676

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01