Paragrafen

Bedrijfsvoering

Het informatiebeleid van MijnGemeenteDichtbij staat beschreven in de vastgestelde i-visie. De uitwerking van de vastgestelde i-visie 2021-2025 wordt vanaf 2022 doorgevoerd.

Steeds meer applicaties naar de Cloud
Waar mogelijk kiezen we voor webgebaseerde oplossingen met als doel om in 2025 volledig in Cloud te werken. Goede voorbeelden die nu al in de Cloud draaien zijn het zaaksysteem, het nieuwe regiesysteem binnen het sociaal domein en leefomgeving voor de Omgevingswet. De komende jaren worden zo alle applicaties gefaseerd omgezet naar de Cloud.

Vastgesteld Informatiebeveiligingsbeleid 2021-2024 voor Boxtel
Het informatiebeveiligingsbeleid geeft onze organisatie kaders en richting om te voldoen aan landelijke afspraken, wetgeving maar vooral ook om een betrouwbare partner te zijn richting inwoners, bedrijven, instellingen en ketenpartners.

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01