Paragrafen

Lokale heffingen

Jaarlijks wordt bij de begroting een overzicht opgenomen van de ontwikkeling van de lokale lastendruk (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing) in verschillende woonsituaties. Een huurder betaalt geen OZB. Wat betreft afvalstoffenheffing wordt voor de vergelijking in deze situaties uitgegaan van een meerpersoonshuishouden met 10 ledigingen van een 240 liter container voor restafval per jaar. Voor rioolheffing wordt uitgegaan van een waterverbruik van minder dan 200 m3.

Dit levert voor onderstaande situaties het volgende beeld op:

Ontwikkeling lokale lasten

Woz-waarde 2021

Woz-waarde 2022

lasten 2021

(voorlopige) lasten 2022

mutatie 2021/2022

huurder

€ 438

€ 480

9,59%

eigenaar met een woning van

€ 200.000

€ 218.000

€ 681

€ 727

6,75%

eigenaar met een woning van

€ 250.000

€ 272.500

€ 741

€ 789

6,48%

eigenaar met een woning van

€ 400.000

€ 436.000

€ 923

€ 975

5,65%

eigenaar met een woning van

€ 600.000

€ 654.000

€ 1.165

€ 1.222

4,89%

Bij de beoordeling van de gemiddelde belastingdruk worden de Afvalstoffenheffing, de Rioolheffing onderdeel woningen en de Onroerende zaakbelasting woning betrokken. Voor de vergelijking zijn de gegevens uit de Atlas Gemeenten de lokale lasten 2021 gebruikt.

Landelijk geeft de lokale lastendruk het volgende resultaat over het afgelopen begrotingsjaar.

Coelo Atlas 2021

Landelijk gemiddeld *)

Boxtel

Rangnummer

Meerpersoonshuishouden

€ 811

€ 788

125

Eenpersoonshuishouden

€ 737

€ 724

geen rangnummer

(*) 352 gemeenten, nummer 1 is de goedkoopste

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01