Sociale Kracht

Producten en diensten

Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021)
x € 1.000

Begroting 2021

Begroting 2022

Verschil

Volksgezondheid

-1.234

-1.196

38

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht:
Voor 2022 zijn de structurele uitgaven per saldo gelijk gebleven.

  • Het budget voor Gezond In De Stad is verlaagd met € 32.000:
  • De bijdrage aan de GGD is met € 34.000 verhoogd. Dit komt door een wijziging in de begroting van de GGD. De inwonersbijdrage aan de GGD stijgt, vanwege de toevoeging van een prenataal huisbezoek en een uitbreiding van het rijksvaccinatieprogramma. Hiervoor worden we (deels) gecompenseerd via het gemeentefonds.

De overige afwijkingen (€ 2.000 verlaagd) hebben betrekking op de kapitaallasten, toerekening MGD, administratieve mutaties en/of mutaties reserves.

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01