Sociale Kracht

Producten en diensten

Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021)
x € 1.000

Begroting 2021

Begroting 2022

Verschil

Onderwijs

-3.135

-3.335

-200

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht:

  • In 2021 is een incidentele verkoop geraamd van € 410.000, voor de verkoop van Kerkstraat 1-3 in 2021;
  • Voor 2022 zijn de structurele uitgaven verlaagd met € 40.000 door lagere verwachte kosten voor leerlingenvervoer;
  • De kapitaallasten zijn in 2022 € 151.000 lager en wordt voornamelijk veroorzaakt door verlaging van de rekenrente.

De overige afwijkingen (€ 26.000 verhoogd) hebben betrekking op de toerekening MGD, administratieve mutaties en/of mutaties reserves.

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01