Sociale Kracht

Producten en diensten

Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021)
x € 1.000

Begroting 2021

Begroting 2022

Verschil

Maatschappelijk werk

-1.815

-1.955

-140

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht:
Voor het toepassen van de indexering van de subsidies aan de professionele partners is € 69.000 opgenomen. Het budget voor maatschappelijk werk is met € 75.000 verlaagd ter dekking van de subsidie voor vrijwilligerswerk.
De uitwerking van het beleidsakkoord leidt tot een verhoging van het budget (€ 250.000), bedoelt voor het verbeteren van de grip op het sociaal domein, het realiseren van de ouderenagenda, ondersteuning van mantelzorgers, initiatieven en activiteiten.
De overige afwijkingen (€ 24.000 verlaagd) hebben betrekking op de kapitaallasten, toerekening MGD, administratieve mutaties en/of mutaties reserves.

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01