Sociale Kracht

Producten en diensten

Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021)
x € 1.000

Begroting 2021

Begroting 2022

Verschil

Minderheden

-299

-337

-38

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht:
In 2021 is eenmalig een implementatiebudget opgenomen van € 45.000 voor invoering van de nieuwe Wet Inburgering.
In 2022 zijn de structurele uitgaven € 55.000 hoger. De Wet Inburgering is uitgesteld van 1-7-2021 naar 1-1-2022. De uitgaven voor de uitvoering van de Wet Inburgering zijn in 2022 gebaseerd op een heel jaar en de uitgaven voor 2021 op een half jaar. Vanaf 2022 worden extra begeleidingsgelden beschikbaar gesteld vanuit het rijk voor de zogenoemde 'ondertussen groep' (€ 28.000).

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01