Sociale Kracht

Producten en diensten

Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021)
x € 1.000

Begroting 2021

Begroting 2022

Verschil

WMO

-9.987

-9.633

353

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht:
Voor 2022 zijn de structurele uitgaven per saldo verlaagd met € 316.000:

  • De budgetten van hulpmiddelen (€ 15.000), collectief vervoer (€ 13.000), huishoudelijke hulp (€ 53.000) en begeleiding (€ 66.000) zijn geïndexeerd.
  • In 2022 wordt verder bezuinigd op de Wmo. De budgetten zijn verlaagd met € 485.000. De bezuinigingen realiseren we door klanten meer in hun kracht te zetten, meer gebruik te maken van eigen netwerk, meer te verwijzen naar algemene voorzieningen en door meer regie op de indicaties voor begeleiding te hebben door de nieuwe inkoop.
  • De overige afwijkingen (een verhoging van € 22.000) hebben betrekking op toerekening MGD, administratieve mutaties en/of mutaties reserves.
Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01