Leefbare Ruimte

Producten en diensten

Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021)
x € 1.000

Begroting 2021

Begroting 2022

Verschil

Grondexploitaties

-193

-455

-262

Voor de financiële toelichting op dit product wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid van deze begroting en de eerder vastgestelde exploitatieopzetten. De cijfers zijn in overeenstemming met de onlangs gepresenteerde Meerjaren Planning Grondexploitatie (MPG).

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01