Leefbare Ruimte

Producten en diensten

Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021)
x € 1.000

Begroting 2021

Begroting 2022

Verschil

Beheer onroerend goed

-306

-674

-368

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht:
In 2021 zijn de volgende incidentele ontwikkelingen in de begroting opgenomen:

  • Een budget van €49.000 voor taxaties gemeentelijke gebouwen (verzekering) en verplichting Rouwbommel;
  • Een opbrengst van € 379.000 voor verkoop Ronduutje, verkoop grond bij Helicon en taakstelling verkoop onroerend goed.

Vanuit uitwerking van het beleidsakkoord is een budget van € 90.000 opgenomen voor vastgoedbeheer in 2022.
De overige afwijkingen hebben betrekking op de ontwikkeling van kapitaallasten en toerekening MGD.

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01