Vitaal Ondernemen

Producten en diensten

Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021)
x € 1.000

Begroting 2021

Begroting 2022

Verschil

Sport

-2.076

-1.689

387

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht:

  • Invulling van de taakstelling op onderhoud grasvelden (€ 52.000) wordt niet in 2021 gerealiseerd. De structurele effecten vanuit deze taakstelling (2022 en volgende jaren) zijn gehandhaafd. Ook is er, vanuit bijstelling van de exploitatiebijdrage aan het zwembad (in verband met inrichting), € 49.000 eenmalig beschikbaar gesteld in 2021.  
  • De taakstelling (€ 250.000) op de exploitatiebijdrage van het zwembad is structureel ingebed vanaf 2022.

De overige afwijkingen (€ 40.000) hebben betrekking op de kapitaallasten, toerekening MGD, administratieve mutaties, mutaties voorzieningen en/of mutaties reserves.

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01