Vitaal Ondernemen

Producten en diensten

Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021)
x € 1.000

Begroting 2021

Begroting 2022

Verschil

Monumentenzorg en oudheidkunde

-295

-336

-41

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht:

  • In 2021 is voor het aanwijzen van monumenten uit de wederopbouwperiode een eenmalige budget beschikbaar gesteld van € 19.000.
  • Vanuit de uitwerking van het beleidsakkoord is vanaf 2022 € 60.000 structureel geraamd voor:
    • Cultureel erfgoed als maatschappelijke opgave € 20.000.
    • De basis van bestaand erfgoedbeleid wordt gehandhaafd € 30.000.
    • Stimuleren en faciliteren van projecten Boxtels cultureel erfgoed € 10.000.
Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01