Vitaal Ondernemen

Producten en diensten

Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021)
x € 1.000

Begroting 2021

Begroting 2022

Verschil

Economische aangelegenheden

-584

-1.046

-463

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht:

  • In 2021 zijn eenmalige budgetten beschikbaar gesteld tot een totaalbedrag van € 105.000 voor verbinding Esch met kernen en subsidie gevelbeleid.
  • In 2021 is een eenmalige subsidie van de provincie van € 531.000 begroot voor het project Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg.
  • is in 2022 de besparing op de evenementenkalenders vervallen (€ 9.000) en zijn budgetten doorgezet van 2021 naar 2022 (€ 20.000).

De overige afwijkingen (€ 2.000) hebben betrekking op de kapitaallasten, toerekening MGD en administratieve mutaties.

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01