Vitaal Ondernemen

Producten en diensten

Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021)
x € 1.000

Begroting 2021

Begroting 2022

Verschil

Recreatieve voorzieningen

-620

-607

14

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht:
In 2021 is voor de spiegeltent Stapelen een eenmalig budget beschikbaar van € 14.000.

Verder zijn er geen noemenswaardige verschillen te melden.

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01