Vitaal Ondernemen

Producten en diensten

Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021)
x € 1.000

Begroting 2021

Begroting 2022

Verschil

Kunst

-910

-637

273

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht:

  • In 2021 is voor corona-steunpakketten een eenmalig budget van € 289.000 beschikbaar gesteld.
  • Bij de uitwerking van het beleidsakkoord is voor het actualiseren van het kunst- en cultuurbeleid voor 2022 een raming van € 25.000 opgenomen.

De overige afwijkingen (€ 4.000) hebben betrekking op de kapitaallasten, toerekening MGD en administratieve mutaties.

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01