Meewerkend Bestuur

Producten en diensten

Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021)
x € 1.000

Begroting 2021

Begroting 2022

Verschil

Bestuur

-5.098

-4.729

369

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht:

In 2021 zijn eenmalige budgetten beschikbaar gesteld van € 373.000:

  • Verkiezingen: organiseren van de Tweede Kamerverkiezingen; het budget is extra verhoogd met € 47.000 (i.v.m. te nemen maatregelen Covid-19);
  • Inhuurkosten voor het project kerntakendiscussie (KTD) € 33.000;
  • Re-integratietrajecten € 55.000;
  • Extra bijdrage aan MijnGemeenteDichtbij (MGD) in verband met project doorontwikkeling € 165.400;
  • Projectgelden "vergroening Mijlstraat" € 44.000;
  • Werkzaamheden coalitiebesprekingen € 15.000 en budget € 13.000 voor deelname "waar staat je gemeente".

Voor 2022 zijn de structurele uitgaven verhoogd door:

  • Bijdrage MijnGemeenteDichtbij met € 74.000 op basis van de begroting 2022 van MGD;
  • Uitwerking beleidsakkoord voor een bedrag van € 99.000 voor het project Burgerparticipatie.

In 2022 worden er geen verkiezingen georganiseerd (€ 43.000).
De overige afwijkingen (een voordeel van € 33.000) hebben betrekking op kapitaallasten, toerekening MGD, administratieve mutaties en mutaties reserves.

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01