Meewerkend Bestuur

Producten en diensten

Product (verschil begroting 2022 - begroting 2021)
x € 1.000

Begroting 2021

Begroting 2022

Verschil

Openbare orde en veiligheid

-2.913

-2.963

-51

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht:

  • In 2021 is een eenmalig budget beschikbaar gesteld van € 13.000 voor de verhoging van de bijdrage aan het Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC).
  • Voor 2022 zijn structureel de uitgaven verhoogd met € 48.000 voor uitwerking beleidsakkoord voor o.a. ' Specifieke aandacht aan (financieel) kwetsbaren, crimineel geld.'
  • Bijdrage Veiligheidsregio: overeenkomstig eerdere besluitvorming wordt de bijdrage vanaf 2022 structureel verhoogd met € 109.000 voor de realisatie van de hoofd- en nevenvesting (raad: 19 maart 2019) en reguliere prijsindexering.

De overige afwijkingen (€ 2.000) hebben betrekking op kapitaallasten en toerekening MGD.

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01