Meewerkend Bestuur

Producten en diensten

Algemeen budgettair

Rekening 2020

Begroting 2021 na wijziging

Begroting 2022

Baten

58.975

64.183

58.057

Lasten

0

385

347

Saldo voor bestemming x € 1.000

58.975

63.798

57.710

Resultaatbestemming

Onttrekking aan reserves

4.065

2.427

476

Storting in reserves

3.605

2.465

148

Saldo resultaatbestemming x €1.000

460

-39

329

Saldo na bestemming x € 1.000

59.435

63.258

58.341

Exploitatie resultaat

0

501

-302

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01