Leefbare Ruimte

Zo werkt dit programma mee aan Boxtel

Boxtel onderscheidt zich door haar unieke woon- en leefomgeving centraal in het Groene Woud. De ontwikkeling van het Van Gogh Nationaal Park waar Het Groene Woud onderdeel van uitmaakt, ondersteunen wij van harte. De belangen en ambities in de leefomgeving zijn divers en maken dat we ruimtelijke keuzes moeten maken. Versterken van de ruimtelijke kwaliteit is daarbij een belangrijk uitgangspunt. In het oog springende opgaven zijn:

  • duurzame woningbouw (energie, materiaalgebruik, klimaatadaptief, natuurinclusief)
  • gebruik van duurzame energiebronnen
  • woningbouw en aanpassen bestaand woningbestand
  • mobiliteitsvraagstukken

De gemeente werkt graag mee aan initiatieven van bewoners en ondernemers die meerwaarde creëren. We stimuleren iedereen om het beste uit zichzelf te halen en bij te dragen aan een duurzame leefomgeving. Daarbij kijken we over de grenzen van de eigen gemeente heen zoals bij BrainPort, Agrifood Capital en de verstedelijkingsopgaven binnen onze provincie. Dit maakt onze gemeente een prettige gemeente om te wonen, werken en recreëren. Zó draagt dit programma bij aan meewerkend Boxtel.

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01