Leefbare Ruimte

Dit is het doel

Het programma Leefbare Ruimte draagt bij aan het realiseren van brede maatschappelijke opgaven. Voorbeelden hiervan zijn onderwijsvoorzieningen, economische groei en woningbouw. Daarnaast draagt het programma bij aan het ontwikkelen en versterken van de fysieke leefomgeving. Dit gebeurt in afstemming en samenhang met de andere programma’s.

Voldoende woningen
De woningbehoefte blijft onverminderd groot. Veel woningbouwontwikkelingen zijn en komen in uitvoering. Daarbij voorzien we in differentiatie van woningbouw naar woningtypen en –prijzen. We zien verder een toenemende vraag naar tijdelijk wonen en tiny houses. Waar mogelijk bekijken we of nieuwe woonconcepten kunnen worden toegepast vanuit de markt.

Aanpassing van de infrastructuur

Groei van woningbouw en andere voorzieningen maakt de noodzaak tot het aanpassen van de infrastructuur urgenter. Vanuit het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) werken we aan het afsluiten van de dubbele overweg in de Tongersestraat. In het verlengde daarvan zijn extra maatregelen nodig. In het beleidsakkoord wordt ook de noordwestelijke ontsluiting genoemd. Een dergelijke grootschalige infrastructurele voorziening is altijd gekoppeld aan alle ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied.

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01