Duurzame Transformatie

Projecten programma Duurzame Transformatie

Project GreentechPark Brabant

Rekening 2020

Begroting 2021 na wijziging

Begroting 2022

Baten

129

80

0

Lasten

182

180

0

Saldo voor bestemming x € 1.000

-53

-100

0

Resultaatbestemming

Onttrekking aan reserves

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

0

0

0

Saldo na bestemming x € 1.000

-53

-100

0

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01