Duurzame Transformatie

Projecten programma Duurzame Transformatie

Project (verschil 2022 - 2021)
x € 1.000

Begroting 2021

Begroting 2022

Verschil

Project GreentechPark Brabant

-100

0

100

Omdat sprake is van projectfinanciering zijn voor 2022 geen baten en lasten begroot.

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01