Paragrafen

Lokale heffingen

In het navolgende overzicht zijn de definitieve tarieven 2021 alsmede de voor 2022 voorlopig voorgestelde tarieven opgenomen.

De OZB tarieven worden definitief bepaald op basis van de werkelijke waardeontwikkeling vanaf peildatum 1 januari 2020 naar peildatum 1 januari 2021. Bij een stijging van de waardeontwikkeling worden de OZB tarieven verlaagd.

Belasting/heffing

Heffingsgrondslag

vastgesteld tarief

begroot tarief

2021

2022

Onroerende zaakbelasting

Woningen:

* eigenaren

WOZ-waarde

0,1212%

0,1135%

Niet-Woningen:

* eigenaren

WOZ-waarde

0,3047%

0,3127%

* gebruikers

WOZ-waarde

0,2335%

0,2396%

Toeristenbelasting

overnachting

€ 1,01

€ 1,03

Rioolheffing

* waterverbruik

t/m 200 m3

€ 180,24

€ 182,04

* waterverbruik

per m3 > 200 m3

€ 1,65

€ 1,66

Afvalstoffenheffing

* eenpersoonshuishouden

vast tarief

€ 158,40

€ 191,90

eenmalige korting

€ -1,80

* meerpersoonshuishouden

vast tarief

€ 195,54

€ 237,10

eenmalige korting

€ -2,10

* diftar

lediging 240 liter rest

€ 6,50

€ 6,06

lediging 180 liter rest

€ 5,66

€ 5,24

lediging 140 liter rest

€ 5,10

€ 4,69

lediging 60 liter rest

€ 4,02

€ 3,86

* eenpersoonshuishouden

vast tarief

€ 205,56

€ 236, 90

 (zonder eigen container)

eenmalige korting

€ -1,80

* meerpersoonshuishouden

vast tarief

€ 257,22

€ 295,30

 (zonder eigen container)

eenmalige korting

€ -2,10

Parkeerbelasting

diverse tarieven

geen indexering

Reclamebelasting

WOZ-waarde 

minimaal € 223,00

minimaal € 228,00

 (bovengrens € 131.000)

maximaal € 834,00

maximaal € 852,00

Leges omgevingsvergunning

diverse tarieven

indexering 3,1%

indexering 2,1%

Leges burgerzaken

diverse tarieven

indexering 3,1%

indexering 2,1%

 

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01