Paragrafen

Lokale heffingen

In de volgende tabel is een overzicht opgenomen van de opbrengsten van de belangrijkste lokale belastingen en heffingen.

Belasting/heffing
(bedragen x € 1.000)

Werkelijk
2020

Begroot
2021

Begroot
2022

Toelichting

Onroerende zaakbelasting


Indexering tarieven met 2,1%. Opbrengst gebaseerd op woningbouwprogramma.

- woningen/eigenaren

4.392

5.031

5.246

- niet-woningen/eigenaren

1.752

1.868

1.917

- niet-woningen/gebruikers

1.157

1.359

1.395

Toeristenbelasting

24

28

29

Indexering tarieven met 2,1%.

Rioolheffing

3.061

3.284

3.313

Indexering tarieven met ± 1%.

Afvalstoffenheffing

2.941

3.285

3.902

Boventrendmatige stijging tarieven vanwege hogere kosten.

Parkeerbelasting

180

351

351

Geen indexering.

Reclamebelasting

41

46

47

Indexering tarieven met 2,1%.

Leges omgevingsvergunning

661

1.601

888

Indexering tarieven met 2,1%. Opbrengst gebaseerd op woningbouwprogramma.

Leges burgerzaken

281

482

482

Indexering tarieven met 2,1%.

TOTAAL

14.490

17.334

17.568

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01