Sociale Kracht

Corona

We kunnen op dit moment nog niet overzien hoe de corona-pandemie zich ontwikkelt in 2022 en wat dit voor de gemeente betekent. Als het Rijk taken in het sociaal domein belegt bij gemeenten of specifieke middelen ter compensatie van de corona-gevolgen beschikbaar stelt, dan pakt de gemeente dit op. In 2021 zijn we gestart met corona-compensatiemiddelen om de gevolgen van de corona tegen te gaan of te herstellen. Een aantal van deze corona-gerelateerde activiteiten loopt naar verwachting door in 2022.  
Daarnaast geven we uitvoering aan het NPO (Nationaal Programma Onderwijs) om de onderwijsachterstanden vanwege corona te bestrijden. Dit Rijksprogramma is gestart in 2021 en loopt door tot en met 2023.

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01