Meewerkend Bestuur

Projecten programma Meewerkend Bestuur

Met ingang van 1 januari 2021 is de gemeente Haaren opgehouden te bestaan en is het dorp Esch onderdeel geworden van de gemeente Boxtel. Ten behoeve van de herindeling ontvangt de gemeente financiële middelen vanuit het rijk. Deze middelen worden ingezet ten behoeve van de invlechting van het dorp Esch in onze gemeente. Daarnaast kunnen deze middelen worden ingezet om eventuele nadelige financiële gevolgen op te vangen.

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01