Meewerkend Bestuur

Projecten programma Meewerkend Bestuur

Herindeling Haaren

Rekening 2020

Begroting 2021 na wijziging

Begroting 2022

Baten

0

0

0

Lasten

243

454

195

Saldo voor bestemming x € 1.000

-243

-454

-195

Resultaatbestemming

Onttrekking aan reserves

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

Saldo resultaatbestemming x € 1.000

0

0

0

Saldo na bestemming x € 1.000

-243

-454

-195

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01