Meewerkend Bestuur

Projecten programma Meewerkend Bestuur

Product (verschil 2022 - 2021)
x € 1.000

Begroting 2021

Begroting 2022

Verschil

Herindeling Haaren

-454

-195

259

De belangrijkste verschillen worden hier toegelicht:
In 2021 is in het kader van de herindeling (Wet algemene regels herindeling Ahri) in de begroting een bedrag opgenomen van € 389.000. Daarnaast is vanuit 2020 een bedrag van € 65.000 overgeheveld.
Vanaf 2022 tot en met 2024 is hiervoor jaarlijks nog een bedrag van € 195.000 beschikbaar.
Budget is gebaseerd op de middelen die we hiervoor ontvangen via de algemene uitkering.

Deze pagina is gebouwd op 10/08/2021 10:32:19 met de export van 10/08/2021 09:17:01